پارسه پلاس یک شرکت همکار محور
اطلاعات تماس
تهران بلوار مرزداران خیابان ناهید کوچه گلستان ۵ پلاک ۳۳
ساختمان پارسه پلاس
info [at] ParsePlus.com
2144223175 98+
ما را دنبال کنید

لیست قیمت لایسنس سالانه مرکز تلفن ۳CX و الستیکس ۵

لیست قیمت لایسنس ۳CX سالانه

تعداد تماس همزمان

Standard

Pro

Enterprise

۴ رایگان $۱۸۸ $۲۲۵
۸ $۲۹۵ $۳۶۹ $۴۴۳
۱۶ $۶۷۵ $۸۴۴ ۱,۰۱۳
۳۲ $۱,۲۹۵ $۱,۶۱۹ $۱,۹۴۳
۶۴ $۲,۵۹۵ $۳,۲۴۴ $۳,۸۹۳
۱۲۸ $۴,۹۹۵ $۶,۲۴۴ $۷,۴۹۳
۲۵۶ $۸,۵۰۰ $۱۰,۶۲۵ $۱۲,۷۵۰
۵۱۲ $۱۳,۹۹۵ $۱۷,۴۹۴ $۲۰,۹۹۳
۱۰۲۴ $۲۳,۹۹۵ $۲۹,۹۹۴ $۳۵,۹۹۳

لیست قیمت لایسنس ۳CX دائمی

تعداد تماس همزمان

Standard

Pro

Enterprise

۴ رایگان $۴۶۹ $۵۶۳
۸ $۷۳۸ $۹۲۲ $۱,۱۰۷
۱۶ $۱,۶۸۸ $۲,۱۱۰ $۲,۵۳۲
۳۲ $۳,۲۳۸ $۴,۰۴۷ $۴,۸۵۷
۶۴ $۶,۴۸۸ $۸,۱۱۰ $۹,۷۳۲
۱۲۸ $۱۲,۴۸۸ $۱۵,۶۱۰ $۱۸,۷۳۲
۲۵۶ $۲۱,۲۵۰ $۲۶,۵۶۳ $۳۱,۸۷۵
۵۱۲ $۳۴,۹۸۸ $۴۳,۷۳۵ $۵۲,۴۸۲
۱۰۲۴ $۵۹,۹۸۸ $۷۴,۹۸۵ $۸۹,۹۸۲